Hạch Toán Chi Phí Nuôi 20 Heo Thịt Năm 2024

Nhu Cầu Tìm Hiểu Về Chi Phí Nuôi 20 Heo Thịt Năm 2024

1. Tại Sao Cần Tìm Hiểu Chi Phí Nuôi 20 Heo Thịt?

 • Quản lý tài chính hiệu quả: Hiểu rõ chi phí giúp lên kế hoạch tài chính, dự trù ngân sách và quản lý dòng tiền hiệu quả.
 • Tối ưu hóa chi phí sản xuất: Giúp tìm ra biện pháp tối ưu hóa, giảm thiểu lãng phí.
 • Đánh giá lợi nhuận và quyết định đầu tư: Giúp đánh giá khả năng sinh lời và quyết định mở rộng hoặc thu hẹp quy mô chăn nuôi.
 • Đáp ứng nhu cầu thị trường: Giúp định giá sản phẩm hợp lý, cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

2. Chi Phí Nuôi 20 Heo Thịt

A. Chi Phí Đầu Tư Ban Đầu

 1. Chi Phí Mua Con Giống
  • Giá heo giống: 1.75 triệu VND/con.
  • Tổng chi phí heo giống: 20 con * 1.75 triệu VND = 35 triệu VND.
 2. Chi Phí Xây Dựng Chuồng Trại
  • Diện tích chuồng trại: 20 con * 1.75 m²/con = 35 m².
  • Chi phí xây dựng chuồng trại: 35 m² * 1.75 triệu VND/m² = 61.25 triệu VND.
 3. Chi Phí Mua Sắm Dụng Cụ Chăn Nuôi
  • Máng ăn, máng uống: 10 triệu VND.
  • Quạt thông gió, hệ thống sưởi ấm: 5 triệu VND.
  • Dụng cụ vệ sinh: 2 triệu VND.
  • Tổng chi phí mua sắm dụng cụ: 10 + 5 + 2 = 17 triệu VND.

Tổng Chi Phí Đầu Tư Ban Đầu: 35 + 61.25 + 17 = 113.25 triệu VND.

B. Chi Phí Vận Hành Hàng Tháng

 1. Chi Phí Thức Ăn
  • Trung bình: 3 kg/ngày/con.
  • Giá thức ăn: 13,500 VND/kg.
  • Tổng chi phí thức ăn: 3 kg/ngày * 20 con * 30 ngày * 13,500 VND/kg = 24.3 triệu VND.
 2. Chi Phí Thuốc Thú Y
  • Tiêm phòng: 3 triệu VND.
  • Thuốc trị bệnh: 1.5 triệu VND.
  • Tổng chi phí thuốc thú y: 3 + 1.5 = 4.5 triệu VND.
 3. Chi Phí Điện Nước
  • Chi phí điện: 2 triệu VND.
  • Chi phí nước: 396,000 VND.
  • Tổng chi phí điện nước: 2 + 0.396 = 2.396 triệu VND.
 4. Chi Phí Nhân Công
  • Nhân công: 1.5 triệu VND.

Tổng Chi Phí Vận Hành Hàng Tháng: 24.3 + 4.5 + 2.396 + 1.5 = 32.696 triệu VND.

C. Lợi Nhuận Dự Kiến

 1. Doanh Thu Dự Kiến
  • Sản lượng heo thịt: 20 con * 100 kg/con = 2,000 kg.
  • Giá bán: 80,000 VND/kg.
  • Tổng doanh thu: 2,000 kg * 80,000 VND/kg = 160 triệu VND.
 2. Tổng Chi Phí
  • Chi phí đầu tư ban đầu: 113.25 triệu VND.
  • Chi phí vận hành (6 tháng): 32.696 triệu VND * 6 = 196.176 triệu VND.
  • Tổng chi phí: 113.25 + 196.176 = 309.426 triệu VND.
 3. Lợi Nhuận Gộp Dự Kiến
  • Doanh thu: 160 triệu VND.
  • Tổng chi phí: 309.426 triệu VND.
  • Lợi nhuận gộp: 160 – 309.426 = -149.426 triệu VND.

Phân Tích và Kết Luận

 • Lợi nhuận gộp dự kiến cho lứa đầu tiên có thể âm do chi phí đầu tư ban đầu cao.
 • Các lứa sau sẽ có lợi nhuận cao hơn vì không cần tái đầu tư chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi.
 • Chiến lược dài hạn: Để đạt lợi nhuận bền vững, cần tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất chăn nuôi, đồng thời duy trì chất lượng thịt heo để đảm bảo giá bán ổn định và cao.
May ep cam vien tilama
May ep cam vien tilama

*Mời bạn đọc tham khảo cách sản xuất cám viên,máy băm chuối băm rau cho heo tại nhà giúp tăng lợi nhuận chăn nuôi Tilama Việt Nam

Bấm vào đây: Máy ép cám viên gia đình

Liên hệ tư vấn miễn phí: 0965 212 363

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi ngay Tilama