Hạch Toán Chi Phí Ban Đầu Nuôi 100 Lợn Thịt

Việc hạch toán chi phí nuôi 100 con lợn thịt cần được phân chia thành hai giai đoạn chính: chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành. Dưới đây là cách tính chi tiết cho từng khoản mục:

1. Chi phí đầu tư ban đầu

Chi phí xây dựng chuồng trại

 • Diện tích: Chuồng trại cho 100 con lợn thịt cần khoảng 200m² (2m²/con).
 • Vật liệu xây dựng: Gạch, xi măng, thép, mái lợp, v.v.
 • Nhân công: Tiền công xây dựng.

Tổng chi phí xây dựng chuồng trại = (Diện tích * Chi phí vật liệu xây dựng/m²) + (Nhân công * Số ngày công)

Chi phí mua con giống

 • Lựa chọn giống lợn phù hợp: Giống lợn thịt phổ biến.
 • Giá cả thị trường: Giá con giống tùy thuộc vào giống lợn và khu vực, khoảng 1.5 triệu VNĐ/con.

Tổng chi phí mua con giống = Số lượng con giống * Giá một con giống

Chi phí thức ăn

 • Dự toán lượng thức ăn cần thiết:
  • Giai đoạn 1 (0-1 tháng): 0.5 kg/ngày/con
  • Giai đoạn 2 (1-2 tháng): 1 kg/ngày/con
  • Giai đoạn 3 (2-4 tháng): 1.5 kg/ngày/con
  • Giai đoạn 4 (4-6 tháng): 2 kg/ngày/con
 • Giá thức ăn: Trung bình 10,000 VNĐ/kg.

Tổng chi phí thức ăn dự toán = Tổng lượng thức ăn cho từng giai đoạn * Giá thức ăn/kg

Chi phí thuốc thú y

 • Vắc-xin, thuốc phòng bệnh, thuốc bổ sung: Chi phí trung bình khoảng 100,000 VNĐ/con.

Tổng chi phí thuốc thú y = Số lượng con * Chi phí thuốc thú y/con

Chi phí dụng cụ chăn nuôi

 • Máng ăn, máng uống, hệ thống quạt, đèn: Tổng chi phí khoảng 10 triệu VNĐ.

Chi phí nhân công

 • Lương công nhân: Khoảng 5 triệu VNĐ/tháng cho 1 người chăm sóc 100 con lợn.
 • Chi phí bảo hiểm xã hội, BHYT: Khoảng 22% lương.

Tổng chi phí nhân công = (Lương cơ bản + Bảo hiểm xã hội, BHYT) * Số tháng

Chi phí khác

 • Điện nước, khấu hao tài sản: Khoảng 3 triệu VNĐ/tháng.

2. Chi phí vận hành

Chi phí thức ăn

 • Thực tế: Điều chỉnh theo thực tế tiêu thụ.

Chi phí thuốc thú y

 • Chi phí điều trị bệnh, tiêm phòng định kỳ: Khoảng 20,000 VNĐ/con/tháng.

Chi phí điện nước

 • Theo dõi mức tiêu thụ: Khoảng 1 triệu VNĐ/tháng.

Chi phí nhân công

 • Điều chỉnh theo biến động: Thường là lương cơ bản như đã tính ở phần đầu tư ban đầu.

Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng

 • Bảo trì chuồng trại, dụng cụ: Khoảng 1 triệu VNĐ/tháng.

3. Tổng chi phí dự toán

Cộng dồn tất cả các khoản chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành để ra tổng chi phí dự toán cho việc nuôi 100 con lợn thịt:

Ví dụ cụ thể (có thể thay đổi tùy theo thực tế):

 • Chi phí đầu tư ban đầu:
  • Xây dựng chuồng trại: 200m² * 1 triệu VNĐ/m² + 50 triệu VNĐ nhân công = 250 triệu VNĐ
  • Mua con giống: 100 con * 1.5 triệu VNĐ/con = 150 triệu VNĐ
  • Thức ăn: 18,000 kg * 10,000 VNĐ/kg = 180 triệu VNĐ
  • Thuốc thú y: 100 con * 100,000 VNĐ/con = 10 triệu VNĐ
  • Dụng cụ chăn nuôi: 10 triệu VNĐ
  • Nhân công: 5 triệu VNĐ/tháng * 6 tháng + BHXH = 30 triệu VNĐ + 6.6 triệu VNĐ = 36.6 triệu VNĐ
  • Chi phí khác: 3 triệu VNĐ/tháng * 6 tháng = 18 triệu VNĐ
 • Chi phí vận hành hàng tháng:
  • Thức ăn: 30 triệu VNĐ
  • Thuốc thú y: 2 triệu VNĐ
  • Điện nước: 1 triệu VNĐ
  • Nhân công: 5 triệu VNĐ
  • Sửa chữa, bảo dưỡng: 1 triệu VNĐ

Tổng chi phí vận hành hàng tháng = 39 triệu VNĐ

Tổng kết

 • Chi phí đầu tư ban đầu = 250 + 150 + 180 + 10 + 10 + 36.6 + 18 = 654.6 triệu VNĐ
 • Chi phí vận hành (6 tháng) = 39 triệu VNĐ/tháng * 6 tháng = 234 triệu VNĐ

Tổng chi phí dự toán = 654.6 triệu VNĐ + 234 triệu VNĐ = 888.6 triệu VNĐ

Tổng chi phí nuôi 100 con lợn thịt dự toán khoảng 888.6 triệu VNĐ. Chi phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thực tế và biến động của thị trường.

May ep cam vien tilama
May ep cam vien tilama

Lợi nhuận từ việc nuôi 100 con lợn thịt

chúng ta cần xác định tổng doanh thu và tổng chi phí. Sau đó, tính lợi nhuận bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí.

1. Tổng doanh thu

Giá bán lợn thịt

 • Trọng lượng lợn khi xuất chuồng: Trung bình khoảng 100 kg/con.
 • Giá bán thịt lợn: Khoảng 50,000 VNĐ/kg.

Tổng doanh thu = Trọng lượng lợn * Giá bán * Số lượng con

2. Tổng chi phí

Như đã tính toán trước đó, tổng chi phí bao gồm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành:

 • Tổng chi phí đầu tư ban đầu: 654.6 triệu VNĐ
 • Tổng chi phí vận hành (6 tháng): 234 triệu VNĐ

Tổng chi phí = 654.6 triệu VNĐ + 234 triệu VNĐ = 888.6 triệu VNĐ

3. Lợi nhuận

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Ví dụ cụ thể:

 1. Tổng doanh thu:
  • Trọng lượng lợn: 100 kg/con
  • Giá bán: 50,000 VNĐ/kg
  • Số lượng: 100 con

Tổng doanh thu = 100 kg/con * 50,000 VNĐ/kg * 100 con = 500 triệu VNĐ

 1. Tổng chi phí: 888.6 triệu VNĐ
 2. Lợi nhuận: Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = 500 triệu VNĐ – 888.6 triệu VNĐ = -388.6 triệu VNĐ

Kết luận

Theo ví dụ trên, lợi nhuận tính toán được là -388.6 triệu VNĐ, tức là chi phí lớn hơn doanh thu, dẫn đến thua lỗ. Điều này cho thấy việc nuôi lợn cần được tính toán cẩn thận về chi phí và doanh thu. Một số biện pháp có thể áp dụng để cải thiện lợi nhuận bao gồm:

 • Tăng giá bán: Cố gắng bán lợn với giá cao hơn bằng cách chọn thời điểm bán thích hợp hoặc tìm nguồn khách hàng có nhu cầu cao.
 • Giảm chi phí: Tối ưu hóa chi phí thức ăn, thuốc thú y, nhân công và các chi phí khác.
 • Tăng hiệu suất nuôi: Tăng tỷ lệ sống sót và tăng trọng lượng lợn khi xuất chuồng.

Tuy nhiên, nếu giá bán lợn thịt tăng lên hoặc chi phí được tối ưu hóa tốt hơn, lợi nhuận có thể thay đổi theo hướng tích cực. Ví dụ, nếu giá bán lợn thịt tăng lên 70,000 VNĐ/kg:

Tổng doanh thu mới = 100 kg/con * 70,000 VNĐ/kg * 100 con = 700 triệu VNĐ

Lợi nhuận mới = 700 triệu VNĐ – 888.6 triệu VNĐ = -188.6 triệu VNĐ

Trong trường hợp này, việc thua lỗ vẫn xảy ra, nhưng mức thua lỗ đã giảm. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý chi phí và chọn thời điểm bán lợn thịt.

*Mời bạn đọc tham khảo cách sản xuất cám viên,máy băm chuối băm rau cho heo tại nhà giúp tăng lợi nhuận chăn nuôi Tilama Việt Nam

Bấm vào đây: Máy ép cám viên gia đình

Liên hệ tư vấn miễn phí: 0965 212 363

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi ngay Tilama